Skooler Premium

Oppgaver

Med vårt oppgaveverktøy kan du lage oppgaver som inneholder lenker, videoer, bilder, dokumenter og tekst. Elevene arbeider i sin egen OneDrive skylagringstjeneste, og oppgavene er synlig for lærere, elever og foresatte.

Verktøyet er integrert med læreplanens mål og gir mulighet for å definere kriterier for måloppnåelse. Det er enkelt å gi tilbakemelding – både for elev og lærer. Du kan også raskt lage enkle oppgaver som flervalgsspørsmål, innleveringer av dokumenter, spørreundersøkelser, avstemninger og mye mer.

Planlegger

I planleggeren kan du lage solide årsplaner, temaplaner og periodeplaner knyttet mot kalender og læreplanens mål.

Oppgaver, prøver og andre aktiviteter blir å finne i en kalender som er tilgjengelig for lærere, elever og foresatte på alle plattformer og enheter.

Utviklingssamtale

Sluttvurdering baserer seg på solid underveisvurdering, og det er underveisvurdering som våre verktøy er bygget rundt.

I vurderingsmodulene ligger også innsyn for foresatte, samt sterke rapporteringsfunksjoner for skoleledelse og lærere.

Vårt nye IUP-verktøy samler informasjon fra vurderingsverktøy, testverktøy og oppgaveverktøy. Verktøyet er integrert med foreldreportalen og vurderingsverktøyet. Vår IUP har full OneNote integrasjon og full Word integrasjon. I tillegg til dette kan man også laste opp filer som viser for eksempel oppgaver eleven har jobbet med.

Orden og oppførsel

Gir deg lett tilgang til å dokumentere anmerkninger og fravær.

Med fraværsmodulen kan du raskt og enkelt føre oversikt over hvilke elever som ikke er i timene. Etter at det er registrert, blir informasjonen trygt oppbevart i Skooler slik at den aldri blir borte. Du kan med enkle tastetrykk få tilgang til oversiktlige fraværsrapporter

Med anmerkningsmodulen kan du raskt og enkelt føre anmerkninger når det det er behov for det. Etter at det er registrert, blir informasjonen trygt oppbevart i Skooler slik at den aldri blir borte. Du kan med enkle tastetrykk få tilgang til oversiktlige anmerkningsrapporter.

Les mer på Skooler.com